IV. část, 21. Kapitola - Na jih

14. května 2014 v 23:15 | V. Montevecchi |  II. Díl - Věštba světů

Část IV.

Pridip di Yoren

Jak Jorfeus zjistil, spal sotva pár hodin a bledé nebe bylo předzvěstí východu slunce. Od kapitánova probuzení ani jeden z bratrů oka nezamhouřil, a zatímco Jorfeus zamyšleně pochodoval úzkou uličkou, John s Talem leželi na posteli a pozorovali ho.
"Tak abych to shrnul, tobě něco ve snu říkalo, že máme jít na jih?" ptal se John poněkolikáté, jakoby chtěl, aby si bratr odpověď promyslel. Mladík však jeho jízlivost postřehl.
"Přesně tak." přikývl.
"Ale Jorfee, nemůžeme věřit snu! Navíc v těch lesích jsou podle lidí ti špičouši."
"Ale my potřebujeme elfy najít." namítl kapitán. "A navíc, pamatuješ, jak jsem se s Raduirem bavil ohledně mých snů?"
"Myslíš to, že vidíš, co se stane?"
"Přesně tak! Tenhle sen byl stejně živý, jako ty předchozí a já věřím, že ho máme poslechnout."
"Vždyť..."

"Johne, vždyť je to jediná stopa, jediná rada ohledně elfů." zarazil bratra Jorfeus. Na chvíli bylo ticho. John zamyšleně hleděl bratrovi do očí a po chvíli přeci jen svěsil ramena.
"Tak fajn. Je to jediná šance. Ale zajímalo by mě, co a jak to řekneme Kulabrovi a ostatním."
"Máme se rozdělit?!" opakoval ohromeně Kulabra.
Bylo pár hodin po svítání, kdy posádka seděla v krčmě a zkoušela další mistrovské umění Cornelovi kuchyně. Kapitán s Johnem, přáteli a důstojníky seděli u odstrčeného stolu, aby je nikdo jiný neslyšel.
"Jak se chceš rozdělit?" přidal se Mickey.
"A kam chcete jít?" ptal se Kilombrig.
"Na jih." odvětil Jorfeus.
"Ale proč?"
"Navíc jsem od zdejších lidí o jihu moc pěkně mluvit neslyšel." přisadil si Grand.
"Chceme jít hledat vhodný přístav." vmísil se do hovoru John.
"Vždyť to můžeme i s lodí." namítl Lanck.
"To může dlouho trvat." nesouhlasil Jorfeus. "Oprava lodi, alespoň částečná, zabere nejméně pět dní, a dalších několik dní či týdnů než nějaký přístav najdeme."
"Dobrá." ozval se zamyšleně, avšak nepřesvědčeně, Jack. "Dejme tomu, že by to byl dobrý nápad, ale jak se chcete rozdělit?"
"Jednoduše. Já s Jorfeem půjdeme na jih a vy se vrátíte na Rebarundu." prohlásil John.
"Dovoluji si o tom pochybovat." vrtěl hlavou Kilombrig. "Pro dva je to nebezpečná cesta."
"A také nebudeme vědět, zda se vám něco nestalo." přidal se Lanck.
"Tak já půjdu s vámi!" ozval se rozhodnutě Mickey."
"A já taky!"
"I já." přidal se Jerry, i když ne tak odhodlaně, jako kuchař s Jackem.
"Já také půjdu." ozval se druhý důstojník a muži mu věnovali překvapené pohledy. Na to však Jorfes vrtěl hlavou.
"Pane Kulabro, odchod tří nejvyšších důstojníků by nemusel dobře dopadnout. Měl by jste se vrátit s ostatními na loď a dohlédnout na opravy. Tak bych měl i jistotu, že je loď v bezpečí." chvíli bylo ticho, než nakonec Kulabra rezignovaně přikývl.
"Jak si přejete pane."
"Mickey s Jerrym tedy mohou jít s námi, aby mohli poté donést zprávu o našem postupu. Ale Jacku, počítám, že tvou pomoc budou nutně potřebovat na lodi."
"Ale přesto, jak se k nám dostanou informace o vašem pochodu?" tázal se Grand.
"Jak jsem řekl," odvětil Jorfeus, "s muži se vrátíte k Rebarundě. Zabere vám to dva, možná dva a půl dne, když přičtu zásoby, které vás možná zpomalí. Mezitím jeden z mužů zůstane ve vesnici."
"To bych mohl být já!" ozval se rychle s nově probuzeným zájmem Jerry. Jorfeus s touto možností předem počítal, a tak jen vrtěl hlavou.
"Ty jdeš s námi, zapomněl jsi? Sám ses o to přihlásil."
"Jo, to jsem ale nevěděl tuto část plánu. A spolehlivějšího než jsem já nenajdeš!"
"Navrhoval bych Nivlu." nadhodil s vážnou tváří John.
"Nivla by to mohl zvládnout." souhlasil Jorfeus a k Jerryho zklamání ostatní rovněž souhlasili.
"Dobře, Nivla zůstane ve vesnice, ale co dál?"
"Bude čekat sedm dní, tak budeme mít na cestu tři dny tam a pro posly tři dny zpět, plus jeden den k dobru."
"Posly?" nechápal Kilombrig.
"Nejpozději do tří dnů pošleme Jerryho s Mickeym zpět do Abidazu za Nivlou. Tam by vyčkali dejme tomu nějakou chvíli, a poté by se i s Nivlou vrátili na loď, kde by informace předali vám."
"A co když přístav nenajdete?"
"Tak Jerry s Mickeym vám předají tento druh zprávy, zatímco my budeme hledat dál. V takovém případě by jste hledali přístav z lodi, nejlépe nějakou zátoku, a tam bychom se poté setkaly. A kdyby se nám něco stalo, připadne velení panu Kulabrovi."
"Nevěřím, že by se vám podařilo neuspět." odvětil druhý důstojník, aby dal najevo, že o post kapitána nestojí.
"Snad máte pravdu." pokrčil John rameny. "Ale člověk nikdy neví."
"Takže, jestli tomu rozumím,"ozval se Grand, "co dojdeme na loď máme čekat deset dnů na zprávu, ať je jakákoli."
"Ano." souhlasil kapitán. "A kdyby se ani Jerry s Mickeym neobjevili ve vesnici do určené doby sedmi dnů, Nivla se sám vydá na Rebarundu."
"Dobrá." hlesl Kilombrig po chvíli ticha. "Myslím, že vám cestu nerozmluvíme kapitáne, a tak je načase informovat ostatní." a když Jorfeus přikývl, důstojníci se zvedli a odešli - kromě Kulabry, a když se druhý důstojník nezvedal zarazil se i Jorfeus s Johnem.
"Ehm..." odkašlal si Jack. "Myslím hoši, že je načase se jít připravit."
"Máš pravdu." souhlasil chvatně Mickey, a když se svalovcovou pomocí vyvedli Jerryho nedobrovolně z krčmy, Kulabra se zhluboka nadechl.
"Mám správný dojem, že máte v plánu něco jiného, než hledat přístav kapitáne?" otázal se klidně druhý důstojník. Bratři si vyměnili rychlé pohledy a Jorfeus věděl, že už jen tím udělali chybu, a tak mladíkovi nezbylo, než říct pravdu.
"Vaše domněnky jsou správné, pane Kulabro." na to důstojník jen přikývl a pohlédl na bratry.
"A hádám, že se ta cesta týká těch vašich strážců?" nepatrné trhnutí bratrů však bylo jasnou odpovědí. "Aha." odtušil důstojník. "A nechcete mi říct, o co konkrétně jde? Mám pocit, že toho víte o tomto světě více, než tvrdíte."
"Kéž by to tak bylo." povzdychl si John.
"Mám ve vás pane Kulabro důvěru," vysvětloval Jorfeus šeptem, "ale přesto vám mohu jen prozradit, že jako noví strážci světů, potřebujeme s Johnem nalézt našeho mistra."
"A ten je na jihu, předpokládám."
"Snad. V tomto případě se jen domníváme." odvětil John s pokrčením ramen. "Proto je ale důležité, abychom my dva pokračovali dál na jih, i když se Mickey s Jerrym vrátí na loď."
"Takže ten přístav byla jen lež?"
"To ne!" bránil se kapitán. "Jen poloviční pravda. Opravdu se pokusíme najít vhodné místo pro zakotvení..."
"A tam vás budeme čekat."
"Tak už odcházíte?" ptal se lítostivě Cornel, když mu bratři potřásali rukou.
"Je nejvyšší čas se vrátit na loď a dát ji do pucu." usmál se na krčmáře John.
"A také bychom nechtěli vaši vesnici přivést na mizinu. Přeci jen skupinka nenasytných námořníků ponechá svou návštěvu na vašich zásobách zřejmě znát."
"To asi ano." připustil krčmář se smíchem. "Ale přece jen je škoda, že se nezdržíte déle."
"To ano, ale pro nás zatím cesta neskončila, i když by se našlo několik lidí, kteří by tu rádi zůstali." odvětil Jorfeus s úsměvem a všichni tři se ohlédli směrem, kde postával vysoký, černovlasý mladík s dívkou v růžovofialových šatech.
"Myslím, že si Eily dobře vybrala." prohodil zamyšleně spíše k sobě Cornel. "Je to hodný hoch."
"To on je." připustili bratři.
"A nemohl by tu zůstat?" otázal se Cornel. "Eily by mu určitě dělala ráda společnost."
"O tom nepochybuji." odvětil s úsměvem Jorfeus. "Ale bude lepší, když zůstane Nivla." při těch slovech si krčmář vzpomněl na vlídného lodního tesaře, se kterým se mu podařilo o hostině seznámit. Věděl, že Nivla je zábavný společník a nevadilo mu, že ve vesnici zůstává právě on, ale v tomto okamžiku myslel především na dceru, která po odchodu mladého plavčíka bude jistě zdrcena. Jakoby Jorfeus odhadl jeho myšlenky dodal: "Však jej za pár dní ještě uvidíte."
"Díky." hlesl Cornel s úsměvem a ještě jednou si s mladíkem potřásl rukou. "Přeji vám šťastnou cestu."
"I já." donesl se k nim hlásek Eily, jenž k nim přicházela se smutkem v očích skrývaný za chabým úsměvem. "Šťastnou a bezpečnou cestu jižním lesem." zahlaholila, a když ji John podával ruku, jen se usmála, přiblížila se, stoupla si na špičky a věnovala důstojníkovi letmý polibek na obě tváře. Poté přistoupila k Jorfeovi a rovněž se zvedla na špičky. "Hodně štěstí," zašeptala dívka, když mladíkovi dávala polibek na pravou tvář, a při druhém vyslovila jediné slovo: "strážče." Jorfeus zůstal překvapením stát a zaraženě zíral na usmívající se dívku. Opravdu o nás ví!
"Zase náklad?"
"Zase cesta?" doléhaly k nim zoufalé dotazy Dida a jeho společníků.
"A ti tu nezůstanou?" ptal se Cornel pobaveně. "Vypadá to, že trmácení nemají příliš v lásce."
"Však oni změní názor." usmál se potutelně John.
"Můžete být jen rád, že zde nezůstanou. Za pár hodin by jste nevěděl, co s nimi a s tím jejich věčným hartusením." přidal se Jorfeus.
"Jak myslíte." přikývl krčmář.
"A je čas vyrazit." prohlásil John, když spatřil připravené muže u brány vesnice.
"Ještě jednou děkujeme, za vše."
"Šťastnou cestu!" odvětil muž a s těmi slovy a s dcerou po boku sledoval odcházející muže.
"Nerozmyslel jste si to kapitáne?" zajímal se Kulabra, když se bratři objevili vedle něj.
"Jinak to nejde." odvětil stručně mladík.
"Popravdě jsem ani nepočítal s jinou odpovědí." připustil důstojník.
"Nebojte, vše půjde podle plánu." nadhodil kapitán. "Šťastnou cestu, pane Kulabro. Ať v pořádku dojdete."
"I vám bezpečnou cestu, pane McBlacku. Ať najdete, co hledáte." s tím si muži potřásli rukama, a poté Kulabra zopakoval formalitu i s Johnem.
"Pane Kilombrigu!" zavolal Kulabra na důstojníka. "Je načase zvednout kotvy!"
"Rozumím pane!" přikývl muž. "Šťastnou cestu kapitáne!"
"I vám!" odvětil Jorfeus. S tím Kilombrig vydal rozkaz a námořníci vykročili na sever, k lodi.
"Mějte se na pozoru hoši!" zavolal na bratry Jack, když je se svým nákladem míjel.
"Neboj brachu, budeme!"
"Jinak by to ani nešlo!" odvětili bratři a sledovali, jak jim posádka mizí z očí.
"A teď my?"
"Teď my." souhlasil s Bobem kapitán, když se k nim Jerry s Mickeym a chlapci připojili. "Tak jdeme!" hlesl, ale ještě než vyšel, obrátil se k vesnici a hlasitě pískl. "Tale, pojď!" s tím pes přiběhl a skupinka přátel zamířila na jih, s mávajícím lodním tesařem, krčmářem a uslzenou dívkou za zády.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Líbí se Vám II. díl?

Ano
Not bad...
Ne

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama